Είναι υποχρεωτική η Ασφάλιση του Αυτοκινήτου μου?


Σύμφωνα με το Νόμο έχετε υποχρέωση να συνάψετε ασφάλιση για την κάλυψη της αστικής ευθύνης σας έναντι τρίτων απο ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει το αυτοκίνητό σας.

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και άλλες προαιρετικές ασφαλίσεις πλην της υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου, που στοχεύουν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη δική σας κάλυψη και του αυτοκινήτου σας.

Οι βασικοί νόμοι που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση του Κλάδου Αυτοκινήτου είναι ο Ν.489/76, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86 και ισχύει μέχρι σήμερα, όπου προβλέπονται οι βασικές διατάξεις «περί υποχρεωτικής ασφάλισης των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και ο Ν.2496/1997 που ρυθμίζει γενικά την ασφαλιστική σύμβαση.

Προαιρετικές καλύψεις είναι οι :

Πυρός από τρομοκρατικές ενέργειες

Πυρός συνέπεια στάσεων και απεργιών

Κλοπή Ολική

Κλοπή Ολική & Μερική

Θραύση κρυστάλλων

Κάλυψη αερόσακου

Φυσικά φαινόμενα

Ιδίες ζημιές

Νομική προστασία

Προσωπικό ατυχήμα οδηγού

Δαιτήρηση bonus malus

Αστική ευθύνη κάτα την μεταφορά

Οδική βοήθεια

Επιστροφή στην Αρχική σελίδα